Privacy Statement

Via de website oxygenbeauty.nl, van Nedac Sorbo Mascot, worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Nedac Sorbo Mascot acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
• wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Nedac Sorbo Mascot is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welke doelen, en welk gebruik wij maken van cookies. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 31-10-2017.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het bezoeken van onze website, het aanmaken van een account, het plaatsen van een bestelling in onze webshop, of het aanmelden voor onze nieuwsbrief, laat je bepaalde persoonsgegevens bij ons achter. Mogelijk heb je ook gegevens aan ons verstrekt per telefoon, een formulier ingevuld op een beurs, via een enquête of op Facebook.
Wij gebruiken de volgende gegevens:
• voor- en achternaam;
• e-mailadres;
• IP-adres.

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doelen:
• het beantwoorden van je bericht via ons contactformulier;
• relatiebeheer, hetzij per post, e-mail of telefoon;
• het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Contactformulier
Wij bieden een contactformulier, waarmee je ons vragen kunt stellen over onze producten. Hierbij vul je jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer in. Daarnaast bevat jouw vraag mogelijk persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens om jouw vraag of verzoek te kunnen afhandelen.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen jouw gegevens doorgeven aan de volgende partijen (dit is noodzakelijk om de website beter te kunnen afstemmen op jouw wensen):
• leveranciers van statistiekenprogramma’s (Google).

Je kunt contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Wanneer je niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van jouw persoonsgegevens, heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Oxygen
Innovatie 1
6921 RN Duiven
info@nedac.eu